Locatietraining Huisbezoek - BASTA agressietrainingen
Locatietraining Huisbezoek door BASTA agressietrainingen

Locatietraining Huisbezoek

Medewerkers die huisbezoeken afleggen worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst of agressief gedrag van bewoners. Vaak staan ze er dan alleen voor. Wat kun je doen en hoe schat je situaties en risico’s goed in?

De training in het kort:

  • Voorbereiding bij risicogesprekken
  • Vroeg signaleren van oplopende spanning tijdens een huisbezoek
  • Regie houden
  • Agressie-stoplicht
  • Dialoog- Begrenzen- Stoppen
  • Dienstverlening opschorten
  • Werken in duo’s
  • Alarmprocedure

Duur: 1 dagdeel

Zet ook een punt achter agressie in uw organisatie

Wilt u meer weten over onze trainingen en of onze visie goed past binnen uw organisatie, laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Locatietrainingen

Onze locatietrainingen geven een praktische uitwerking van de stof die tijdens het het kernprogramma is behandeld. De locatietrainingen worden afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden. Bij voorkeur vinden deze trainingen plaats op de werkplek.

In al deze trainingen wordt de trainer geassisteerd door een acteur. Deelnemers vinden dit meestal erg spannend. Wij horen helaas vaak dat deelnemers slechte ervaringen hebben met rollenspellen.

Deelnemers merken terecht op dat geen gesprek hetzelfde verloopt. Conflictpartijen brengen een unieke combinatie in van eigenschappen als geslacht, leeftijd, uitstraling, lichaamsbouw, stemvolume, stembuiging, enzovoort. Die combinatie speelt misschien wel een grotere rol dan individuele vaardigheden. Er is ook niet één vaardigheid die garandeert dat je daarmee agressie kunt deëscaleren.

Wij gebruiken de acteur vooral om probleemsituaties in beeld te brengen. Deelnemers vragen we om deel te nemen aan het spel om het beeld te completeren. Wie niet wil hoeft niet. We verwachten wel dat iedereen meedenkt en meepraat.

We vinden het belangrijk om de deelnemers bewust te maken van hun eigen kwaliteiten zodat ze die bewust en meer gericht in kunnen zetten. In de spelsituaties reiken we bovendien een aantal helpende inzichten aan. We laten bijvoorbeeld zien dat aanspreken vanuit een machtspositie aanleiding kan geven tot machtsconflicten. We maken duidelijk dat optreden met autoriteit iets anders is dan je autoritair gedragen. We leren hoe je het bemoeirecht effectief inzet zonder het conflict naar je toe te trekken.

Leren moet veilig en leuk zijn. Deelnemers die in spanning afwachten tot ze zich in een rollenspel moeten bewijzen leren niet. Die zetten zich schrap en schieten in weerstand.